Neem contact op

Wat is een koudemiddel?

Koudemiddel is een stof die wordt gebruikt in onder andere waterpompen om warmte te transporteren en af te voeren. Freon koudemiddelen zijn de bekendste, maar deze zijn inmiddels verboden. Er is bij Freon sprake van uitfasering. Deze stof kwam vroeger veel voor als vloeistof/damp in een koelkast. De keuze voor koudemiddel is afhankelijk van het (drukafhankelijke) kookpunt. Hiermee wordt bedoeld dat het kookpunt bij lage druk lager moet zijn dan de temperaturen van het reservoir waaraan warmte wordt onttrokken. Het kookpunt bij hoge druk moet hoger zijn dan de temperatuur van het reservoir waaraan warmte moet worden afgegeven. De bijbehorende drukken moeten wel haalbaar zijn. Veel natuurlijke koelmiddelen die gebruikt worden zijn:

▪ alkanen (butaan, propaan, isobutaan);
▪ propyleen;
▪ fluorkoolwaterstoffen;
▪ ammoniak;
▪ kooldioxide;

Als u voor de beslissing staat welk koelmiddel in een koel- of airconditioningsinstallatie gebruikt moet worden, zijn veiligheid en bescherming van het milieu erg belangrijk. Door de constante stijging van de energieprijzen is het energieverbruik ook een grote factor geworden in de beslissingen. Gebruikt koudemiddel dient een erg goede thermodynamische eigenschap te hebben met een hoge chemische stabiliteit en goede fysieke eigenschap. Daarnaast zijn de prijs en verkrijgbaarheid meespelende factoren in de beslissing.

Maar er is nog geen koudemiddel dat aan al deze wensen voldoet. In de praktijk is de keuze voor een koudemiddel afhankelijk van een reeks verschillende factoren. Daarnaast spelen ook het inzetgebied en de eisen van de exploitant een rol, net als de locatie en de milieuaspecten. Vooral de interpretatie van het gehele koelsysteem heeft een beslissende invloed op het energieverbruik, rekening houdend met de deellastomstandigheden. Dit is omdat de efficiëntie van een koelsysteem sterker wordt beïnvloed door het totale ontwerp dan door de keuze van het koudemiddel. Uit een aantal projecten die recent zijn uitgevoerd, blijkt dat de installaties efficiënt en milieuvriendelijk werken als ze gebruik maken van natuurlijke koudemiddelen. Koelmiddel kopen? Wij geven u graag meer informatie.

Enkele andere koudemiddelen zijn:

 

Koudemiddel ammoniak

Ammoniak gas is het beste koudemiddel met de best aantoonbare thermodynamische eigenschappen. Het is het enige natuurlijke koudemiddel waar de industrie geen afstand van wil doen, omdat het een hoge efficiëntie heeft. Ook uit ecologisch oogpunt is ammoniak onovertroffen: het tast de ozonlaag niet aan, heeft geen invloed op de opwarming van de aarde en ook de TEWI-balans is gunstig vanwege de COP van ammoniakinstallaties.

Met betrekking tot energiezuinigheid en kostenefficiëntie is ammoniak onovertroffen. Vooral als het gaat om koelinstallaties met een capaciteit groter dan 500 kW. Ammoniak wordt ook op kleinere schaal steeds meer gebruikt. Je ziet nu dat het steeds meer wordt gebruikt bij systemen die een capaciteit hebben van minder dan 500 kW, waardoor de hoeveelheid ammoniak in combinatie met de keuze van de juiste koudedrager te verminderen is. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan op systemen met kleinere hoeveelheden. Het doel is om kleine systemen te kunnen ontwikkelen, zoals semi-hermetische en hermetische compressoren met een capaciteit van minder dan 110 kW. Ook de ontwikkelingen van warmte wisselaars met een gereduceerde inhoud gaan deze richting op. Om ook de DX systemen mogelijk te maken, zijn er verschillende onderzoeksprojecten met een vereenvoudigde oliebeheer met oplosbare olie.

Freon Gas

R22, ook wel chloordifluormethaan en Freon 22 genoemd, is een gas dat zeer schadelijk is voor ons milieu. Het Global Warming Potential (GWP) is 1810, wat aangeeft dat het bijdraagt aan op de opwarming van de aarde. Daarnaast heeft het een grote impact op onze ozonlaag. Het ozonafbrekend vermogen (ODP) is gelijk aan 0,5. Naast R22 is er een lijst met freon gassen die inmiddels niet meer zijn toegestaan. Dit zijn de volgende: R-11, R-12, R-13, R-23, R-113, R-114, R-115 en R-116.

Uitfasering R22

Vanwege deze milieuonvriendelijke eigenschappen heeft de Europese Unie in 2001 besloten te starten met de uitfasering van R22 en andere CFK’s. De voorwaarden voor het produceren, verkopen en gebruiken van chloorfluorverbindingen staan beschreven in de F-gassen verordening. Deze wetgeving is in het leven geroepen om grip te krijgen op de opwarming van de aarde en het voorkomen van het afbreken van de ozonlaag. Vanwege deze impact op het milieu is besloten om enkele gassen uit te faseren. De uitfasering van chloordifluormethaan duurde echter een aantal jaar. Het begon met het verbod op nieuwe installaties die werken met het koudemiddel. Sinds 2010 was het niet langer toegestaan het gas te produceren. Gasverbruikers kregen vijf jaar de tijd de bestaande (gerecyclede) R22 te gebruiken. In 2015 was de uitfasering voltooid. Het gas mag sindsdien niet meer worden verkocht.

Kooldioxide als natuurlijk koudemiddel

De interesse in CO2-koelinstallaties zijn wereldwijd de laatste tien jaar erg toegenomen. Dit komt omdat Nestlé als groot internationaal opererend concern de ontwikkelingen van NH3/CO2- cascadekoelsystemen constant heeft nagestreefd en de energie-efficiëntie met installaties in Europa, de VS en Japan bewezen heeft. Hierdoor hebben veel bedrijven dit voorbeeld gevolgd. Deze trend is in andere landen bevorderd door overheidssubsidies. In Nederland geldt een aanzienlijke belastingvermindering voor CO2-installaties en in Scandinavië is de belastingheffing op synthetische koudemiddelen juist verhoogd. CO2 is voornamelijk zeer geschikt voor de warmte terugwinning en voor warmtepompen. In Azië worden de toepassingen al op brede schaal uitgevoerd en er wordt ook verwacht dat andere landen dit zullen volgen.

Hoeveel energie met behulp van CO2 als koudemiddel kan worden bespaard is voornamelijk een kwestie van omgevingstemperaturen. Zo is een CO2-systeem van een door synthetische koelmiddelen aangedreven installatie zeer efficiënt als het wordt gebruikt in het subkritische bereik. Maar ook in dit gebied kan het systeem qua efficiëntie goed resultaat leveren. Dit is door Coca Cola bevestigd, die voor haar 550 liter koelkast zowel CO2 als R134a gebruikt. Het resultaat: de met CO2 aangedreven installaties verbruiken 20 tot 30 procent minder energie.

In de trans- of superkritische modus (temperaturen >31.2°C) zijn CO2-systemen over het algemeen minder efficiënt dan installaties met synthetische koudemiddelen. Toch zijn CO2- koelinstallaties over het hele jaar gezien vaak energie-efficiënter dan installaties met synthetische koudemiddelen, omdat de meeste systemen vooral in gematigd bereik het grootste deel van het jaar in het subkritische bereik worden gebruikt.

Fluorkoolwaterstoffen

De fluorkoolwaterstoffen, ook wel HFK’s genoemd, zijn koolwaterstoffen waarbij waterstof atomen vervangen zijn door een fluoratoom. De HFK’s vormen de hedendaagse alternatieven voor freon en algemener chloorfluorkoolstofverbindingen. De stoffen worden gebruikt als een koelmiddel in koelkasten. Het zijn de ozonvriendelijke vervangingsproducten van de ozon-onvriendelijke freon. Een van de HFK’s, koudemiddel R134A, is sinds 31 december 2000 het vervangmiddel voor dichloordifluormethaan (R12).

Koelmiddelen kopen bij Westfalen

Koudemiddelen zien wij als een serieuze zaak. Een verkeerd advies kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de werking van een compressor. Daarom beschikken wij over een afdeling koudemiddelen waar onze specialisten werkzaam zijn. Ons koudemiddel aanbod voldoet aan al uw eisen. Onze samenwerking met toonaangevende fabrikanten staat garant voor de hoogste kwaliteitsnormen en toekomstgericht onderzoek. Onze kwaliteitswaarborg strekt zich uit van het productieproces tot aan het vulproces. Om die reden worden onze koudemiddelcilinders voorzien van speciale afsluiters, waardoor ze niet door andere partijen gevuld kunnen worden. Wij streven naar een korte levertijd en een goede service. We zijn dag en nacht voor u beschikbaar en staan altijd garant voor een snelle levering. Wilt u koudemiddel kopen? Dan bent u aan het juiste adres. Wanneer u vragen heeft over koudemiddelen, kunt u gerust contact opnemen met onze specialist. Als u niet zeker weet welk gas u nodig heeft, kunt u telefonisch of via bovenstaand contactformulier onze specialist raadplegen.

Veelgestelde vragen

Wat is een koudemiddel?

Een koudemiddel is een stof die wordt gebruikt als medium voor het transport van warmte. Hierin bestaat onderscheid tussen natuurlijke en synthetische koudemiddelen. Natuurlijke koelmiddelen komen van nature voor in het milieu. Bekende voorbeelden zijn water, ethaan, butaan en propeen. Synthetische koudemiddelen zijn door de mens ontwikkeld voor industriële doeleindes. Bekende voorbeelden zijn (H)CFK’s en HFK’s zoals R134a en Freon.

Synthetische koelmiddelen hebben een grotere invloed op het broeikaseffect dan natuurlijke koudemiddelen. Daarom worden synthetische koelmiddelen uitgefaseerd volgens de F-gassenverordening.

Waar worden koudemiddelen voor gebruikt?

Koudemiddelen worden gebruikt in talloze warmtepompen, koelinstallaties en andere apparaten. Wilt u een installatie aanschaffen waarin een koudemiddel wordt gebruikt? Kies dan voor installaties met natuurlijke koudemiddelen. Dit is een toekomstgerichte en duurzame keuze.

Hoe worden koudemiddelen geleverd?

De levering vanuit Westfalen Gassen is afhankelijk van het type koudemiddel. Aangezien bepaalde synthetische koelmiddelen worden uitgefaseerd, kunnen deze beperkt leverbaar zijn. Onze koudemiddel experts vertellen u er graag meer over. Koudemiddelen worden onder andere geleverd in gascilinders met een inhoud van 10 of 50 liter. Verder leveren wij koelmiddelen in grote stationaire tanks.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “Wat is een koudemiddel?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Een koudemiddel is een stof die wordt gebruikt als medium voor het transport van warmte. Hierin bestaat onderscheid tussen natuurlijke en synthetische koudemiddelen. Natuurlijke koelmiddelen komen van nature voor in het milieu. Bekende voorbeelden zijn water, ethaan, butaan en propeen. Synthetische koudemiddelen zijn door de mens ontwikkeld voor industriële doeleinden. Bekende voorbeelden zijn (H)CFK’s en HFK’s zoals R134a en Freon. Synthetische koelmiddelen hebben een grotere invloed op het broeikaseffect dan natuurlijke koudemiddelen. Daarom worden synthetische koelmiddelen uitgefaseerd volgens de F-gassenverordening.”
}
}, {
“@type”: “Question”,
“name”: “Waar worden koudemiddelen voor gebruikt?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Koudemiddelen worden gebruikt in talloze warmtepompen, koelinstallaties en andere apparaten. Wilt u een installatie aanschaffen waarin een koudemiddel wordt gebruikt? Kies dan voor installaties met natuurlijke koudemiddelen. Dit is een toekomstgerichte en duurzame keuze.”
}
}, {
“@type”: “Question”,
“name”: “Hoe worden koudemiddelen geleverd?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “De levering vanuit Westfalen Gassen is afhankelijk van het type koudemiddel. Aangezien bepaalde synthetische koelmiddelen worden uitgefaseerd, kunnen deze beperkt leverbaar zijn. Onze koudemiddel experts vertellen u er graag meer over. Koudemiddelen worden onder andere geleverd in gascilinders met een inhoud van 10 of 50 liter. Verder leveren wij koelmiddelen in grote stationaire tanks.”
}
}]
}

Wilt u meer informatie over Koudemiddel?


Over Westfalen

Westfalen personeelWestfalen was een succesvolle regionale aanbieder, maar sinds 1923 zijn we uitgegroeid tot een Europees gericht marktspeler voor industriële gassen. Ons aanbod bevat honderden industriële gassen en gasmengsels, levensmiddelengassen en koudemiddelen.

Van het perfecte gasmengsel tot het op de individuele eisen afgestemde verzorgingsconcept: bij Westfalen bent u aan het juiste adres. Onze ingenieurs, technici, analisten en medewerkers in de binnen- en buitendienst ontwikkelen met kennis, kunde en perfectie exact de juiste, innovatieve oplossing voor onze klanten. Daarmee verschaffen we onze klanten een grote voorsprong op hun concurrentie.

Service- en Installatietechniek: altijd passend verpakt

Een gascilinder of 300 bar cilinder, een bundel of een stationaire tank, een mobiel systeem of een complete Onsite productie: onze concepten zorgen ervoor dat de door u bestelde gassen altijd en overal in de passende verpakking worden bezorgd. Dat ziet er niet alleen goed uit, het garandeert ook maximale efficiëntie en veiligheid van installaties.

Onze ingenieurs en technici ontwikkelen een concept dat speciaal op uw wensen is afgestemd. De basis hiervoor zijn de eigenschappen van het betreffende gas, de toepassing, de te verwachten verbruikshoeveelheden en de algemene omstandigheden op de plaats van gebruik.

Daarnaast behoren planning, ontwerp, bouw, keuring en onderhoud van de industriële gasinstallaties tot ons dienstenpakket.

Wat klanten over ons zeggen:

 • Sinds wij gestart zijn in 2010 verkrijgen wij onze gassen via Westfalen Gassen. Wij zijn hier zeer tevreden over. Snelle levering en marktconforme prijzen!

  Author

  Folkert de Groot
  Manager Director
  Weldments B.V.

 • Wij zien in Westfalen een betrouwbaar partner. Een partner die goed luistert en onze wensen op een uitstekende wijze vertaald.

  Author

  Edwin Elverding
  Directeur
  Western Airconditioning B.V.

 • Westfalen Gassen is een leverancier geworden die geheel zelfstandig ons in alle gasbehoeftes voorziet tijdens onze openingstijden of in de nacht. Een leverancier waar je echt geen werk van hebt.

  Author

  H. Kwant
  Mede eigenaar
  Profilelaser B.V.

 • Wij hebben een jarenlange relatie met Westfalen, met een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Een bedrijf met een gezicht en een persoonlijke benadering.

  Author

  Jeroen v/d Bos
  Mede eigenaar
  ABL Nederland V.O.F.

 • De samenwerking tussen Dominial en Westfalen gaat hand in hand. We zien dit graag jaren voortduren.

  Author

  Michiel Hersbach
  QESH Manager/Financieel
  Staalharderij Dominial

 • De toegezegde service en accuraatheid van leveren ervaren wij in de praktijk als prettig en betrokken. Westfalen Gassen Nederland BV biedt een goede service tegen financieel aantrekkelijk voorwaarden. Persoonlijk betrokken zijn met je klanten is een eerste vereiste binnen een service verlenend bedrijf. We hebben in Westfalen Gassen BV dan ook een goede partner gevonden.

  Author

  Wilbert Riedijk
  Parts Manager
  Thieu van Dorst bedrijfswagens B.V.

 • Westfalen levert altijd op tijd door o.a. telematica. Er is altijd correcte service en er wordt goed meegedacht. Wij zijn zeer tevreden.

  Author

  E. ter Horst
  Directeur
  Demar Laser BV

 • Westfalen is een betrouwbare leverancier. Zelfs voor ons als kleinbedrijf, wordt er een prima service geleverd. Met name de regiovertegenwoordiger is betrokken en attent.

  Author

  Frans Mourik
  Eigenaar
  Mourik Lastechniek

 • De prijs/kwaliteit staat absoluut in verhouding tot elkaar. Dit in combinatie met een zeer goede service past Westfalen in ons beeld als leverancier.

  Author

  D. Vullings
  Directeur
  Alcon B.V.

 • 25 jaar Westfalen Gassen Nederland en bijna 25 jaar klant zegt genoeg over de organisatie en de mensen! Succes voor de toekomst en ga zo door.

  Author

  Harold Richter
  Algemeen Directeur
  Richter Staalservice BV

 • Prima bedrijf die komt met oplossingen op elk vraagstuk met betrekking tot industriële gassen. Hier heb je het gevoel klant te zijn.

  Author

  Han ten Siethof
  Managing Director
  Daussiny Laser Welding BV

 • Sinds 2003 betrekken wij de gassen voor de werkplaats bij Westfalen. Een prima bedrijf met vakmensen die ons voorzien van de juiste adviezen.

  Author

  Marco Scheele
  Directeur
  Zeeland Aanhangwagens BV

 • Westfalen is oprecht vriendelijk en belangstellend. Ze zijn flexibel en een goede gasleverancier die meedenkt. De samenwerking met Westfalen mag wat ons betreft nog jaren zo doorgaan.

  Author

  Martha Veldkamp-Stobbink
  Directeur/eigenaar
  Veldkamp Apparaten Staphorst BV

 • Zeer goed tevreden

  Author

  H.G. Bankers
  Directeur
  Friga Systems B.V.

 • Sinds 2010 zijn wij klant bij Westfalen. Wij gebruiken Argon 5.0 voor het TIG lassen van titanium. Wij ervaren de samenwerking met Westfalen als zeer prettig.

  Author

  Herman Braun

  Braun Cycling

 • Alle gassen die wij gebruiken zijn uit voorraad leverbaar. Dat zorgt voor continuïteit. Westfalen is een prima partner voor ons.

  Author

  Wilco de Koeijer
  Werkplaatschef
  Hollestelle Konstruktie

 • Westfalen denkt efficiënt mee aan oplossingen. Wij doen al meer dan 20 jaar zaken met elkaar en ze proberen oplossend te denken. Wij hopen nog jarenlang gebruik te mogen maken van de expertise van Westfalen.

  Author

  Cock Simons
  Directeur
  Garagebedrijf Simons

 • Als eenmanszaak ben ik al zes jaar klant en al zes jaar tevreden over levering, service en prijsstelling.

  Author

  R. Goudriaan
  Eigenaar
  Laska Speciaal Lasbedrijf

 • Al geruime jaren verzorgd Westfalen de leverantie van O2 t.b.v. onze bodemsaneringsprocessen. Wij zijn zeer tevreden over de service.

  Author

  Jeroen Schoovers
  Projectmanager
  Verhoeve Milieu & Water

 • Sinds twee jaar zijn wij klant van Westfalen. Een prima leverancier die ons keurig heeft geholpen bij het afscheid nemen van onze oude gas leverancier.

  Author

  Willem van Zwienen
  Bedrijfsleider
  Bermhoek Technics BV

 • Ruim 16 jaar heeft Wehako een uitstekende samenwerking met Westfalen. Wat ik vooral waardeer is de snelle en correcte service tijdens calamiteiten in een weekend of tijdens feestdagen. Ook dan staat men paraat.

  Author

  Ron Nagtegaal
  Bedrijfsleider
  Wehako B.V.

 • Als kleine gebruiker wordt door Westfalen dezelfde prima service geleverd als aan grote gebruikers. Daarom ben ik klant en blijf ik klant.

  Author

  Kees Bastemeijer
  Directeur/eigenaar
  MIBA

 • Goede service en snelle levering.

  Author

  Cas Snoei
  Eigenaar
  CMS mobiele aircoservice & transportkoeling

 • Dankzij de gassen van Westfalen houden wij het gas erop.

  Author

  Kees van Chastelet
  DGA
  Marine Repair BV

 • Wij kopen al vele jaren alle type koudemiddelen zoals R134A en 1234YF, en stikstof, formeergas en lasgassen bij Westfalen. Super goede service en nette chauffeurs.

  Author

  Hans Noort
  Directeur / Eigenaar
  Noort Klima Services

 • Samenwerken met Westfalen is voor ons erg waardevol aangezien wij in ons vakgebied compressoren en stikstof generatoren vaak te maken hebben met testgassen. Zij denken mee met de vraagstukken waarmee wij geconfronteerd worden.

  Author

  Jeroen van Elewout
  Directeur
  v. Elewout Kompressoren

 • Onze relatie met Westfalen is prima. De prijs/kwaliteit verhouding van de gassen is goed. De levertijden van de gassen zijn kort, de service is goed geregeld. Ook als er vragen zijn over milieu en veiligheid worden deze goed beantwoord.

  Author

  Erik Verheij
  Service Coördinator
  Transportkoeling

 • We zijn begonnen met aantal proefleveringen met flessen en wat bleek: de toezeggingen werden ook waargemaakt. We leerden Westfalen kennen als een pragmatische flexibele onderneming die weet hoe het werkt. Al deze ervaringen hebben ons voldoen vertrouwen gegeven om ook onze grote stikstof tank te vervangen door een tank van Westfalen. We hebben geen minuut spijt gehad van deze verandering.

  Author

  Frans Mul
  Bedrijfsleider
  Winterwarm Heating Solutions BV

 • De samenwerking met Westfalen Gassen is uniek. Er wordt altijd oplossend gericht meegedacht en dat is bij andere bedrijven wel eens anders. Wij gaan er vanuit dat onze samenwerking nog lang gaat duren.

  Author

  Tjeerd Westra
  Bedrijfsleider
  Gascentrum Noord Nederland B.V.

 • Westfalen blijkt voor ons een partner die zich bij problemen niet verschuilt maar adequaat de juiste oplossingen aandraagt.

  Author

  Adri Scholten
  Inkoper
  Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V.

 • Als groothandel in dranken betrekken wij, onder de merknaam protadur E290, koolzuur bij Westfalen in diverse flesgroottes. Voor ons is Westfalen het alternatief voor de gevestigde leveranciers.

  Author

  Aad van Buuren
  Directeur/Inkoop
  Elsco B.V.

 • Ruim 15 jaar betrekken wij onze industriële gassen bij Westfalen. Zij zijn voor ons op alle vlakken een betrouwbare en meedenkende leverancier.

  Author

  E. Stuip
  Directeur-eigenaar
  E. Stuip machine onderhoud en reparatiebedrijf

 • Tijdens de start van onze onderneming in 2012 zijn we uitstekend geadviseerd en ondersteund door Westfalen. Ons voorraadbeheer is hierdoor perfect geregeld. Ook bij eventuele vragen of calamiteiten komt er snel een goed en duidelijk antwoord. Kortom Westfalen is ons een goede aanvulling op ons bedrijf.

  Author

  René Wubs
  Eigenaar
  TOS gieten

 • Als toeleverancier van plaatwerk onderdelen en constructies, is het essentieel dat ons productieproces niet stil komt te staan. Wij zijn een schakel in de productieketen en maken onderdeel uit van een groter geheel. Onze klanten rekenen op ons, daarom moeten wij  ook op onze leveranciers kunnen bouwen. En op Westfalen Gassen kan dat. Zo is er een langdurige samenwerking ontstaan, met een leveringsvorm die perfect aansluit bij onze vraag. Meerdere malen per week komt de tankwagen van Westfalen langs om onze gasvoorraad aan te vullen, zodat wij weer volop kunnen lasersnijden en lassen om mooie producten en projecten te realiseren.

  Author

  Wilko Spijkerman
  Manager Produktie
  Hoekman Roestvaststaal B.V.


Zij gingen u voor: